Chrzest Święty

Przez Chrztu Świętego wielki dar,
O, Chryste, z Twej hojności,
Twym dzieciom wiary dałeś skarb,
N
adziei i miłości.

Sakrament chrztu udzielany jest dzieciom na terenie tutejszej parafii w II niedzielę miesiąca. 

DOKUMENTY

W kancelarii parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców.
3. Dane rodziców i rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania).
4. Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z parafii, do której należą, potwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM/Ą

Chrzestny(a) musi spełniać następujące warunki:

1. Nie jest matką lub ojcem dziecka przyjmującego chrzest.
2. Ma ukończone 16 lat.
3. Jest praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
4. Prowadzi  życie zgodne z wiarą.

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

Do chrztu potrzebne są następujące przedmioty:

1. Biała szata.
2. Świeca chrzcielna.

Osoby spoza parafii, które z różnych ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Bańskiej Niżnej powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię.