Małżeństwo

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się w kancelarii  parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY


1. Aktualna metryka chrztu obojga narzeczonych. Metryka powinna zawierać także adnotację o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania.

Metryka nie jest wymagana, jeżeli narzeczony(a) został(a) ochrzczony(a) w parafii, gdzie jest przeprowadzana „rozmowa kanoniczno-duszpasterska z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” (spisywany protokół).

W przypadku, gdy narzeczeni nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa, należy dostarczyć zgodę do przeprowadzenia kanonicznych badań przedślubnych i pobłogosławienia związku małżeńskiego w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bańskiej Niżnej od Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania narzeczonych (wystarczy od jednej ze stron).

2. Dowody osobiste narzeczonych.
3. Świadectwo szkolnej katechizacji z ostatniej klasy.
4. Świadectwo ukończenia kursów przedmałżeńskich.
5. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych.
6. Dane personalne świadków.
7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego.
8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny, przedstawiają stosowny dokument. W przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka.