Pogrzeb

Pogrzeb katolicki wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie.

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU POGRZEBU

 

1. „Akt  zgonu” z Urzędu Stanu Cywilnego;
2.  Jeżeli osoba zmarła w szpitalu i przyjmowała tam sakramenty, należy przedstawić dokument z informacją o udzieleniu sakramentu chorych, czy wiatyku (wystawioną przez kapelana szpitala);
3. Jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie tutejszej parafii należy dostarczyć z parafii zamieszkania zaświadczenie od kapłana zezwalające na odprawienie Mszy pogrzebowej i dokonanie pochówku na cmentarzu parafialnym w Bańskiej Niżnej.

 

KTO MOŻE BYĆ POZBAWIONY POGRZEBU KATOLICKIEGO

 

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 1184 § 1: „Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
1.  N
otoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy (również ci, którzy wystąpili z Kościoła formalnym aktem apostazji);
2. Inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych”.

 

KAPLICA CMENTARNA

W kaplicy cmentarnej wygospodarowano miejsce na chłodnię, w której będą przechowywane ciała zmarłych osób w godnych warunkach.